żłobek klub

Misja i filozofia

Zaufanie i bliskość

Zaufanie i bliskość stanowią fundament
w relacjach z dziećmi i rodzicami. Drogowskazem dla nas jest pedagogika Marii Montessori, której założenia opierają się na gruncie poszanowania potrzeb
i natury dziecka. Wychowanie w jej rozumieniu oznacza wspieranie dziecka, które pragnie samodzielnie odkrywać otaczający je świat. Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

Kształtowanie i rozwijanie zdrowego stylu życia i zamiłowania do sportu

Nasz Magiczny Świat to miejsce, gdzie od najmłodszych lat rozbudzamy w dzieciach zamiłowanie do sportu i zdrowego stylu życia. Dlatego nasze dzieci korzystają z doskonale wyposażonej sali gimnastycznej, w której regularnie prowadzone są zajęcia gimnastyczne, taniec oraz zajęcia rytmiczne.
Stworzyliśmy również bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw, gdzie nasze przedszkolaki mogą nie tylko bawić się, ale również badać i obserwować przyrodę, a to wszystko za sprawą stworzonego specjalnie dla nich ogródka warzywnego i mini motylarni.

Zajęcia w przedszkolu

W trakcie codziennych zajęć wykorzystujemy techniki wielozmysłowego nauczania i edukacji, takie jak: senso-plastyka, zajęcia polisensoryczne w sali doświadczania świata, doświadczenia fizyczno-chemiczne oraz kuchnia molekularna. Są to niespotykane i bardzo atrakcyjne sposoby pracy
z dziećmi, które nie tylko pozwalająca na wykorzystanie wszystkich zmysłów, ale przede wszystkim inspirują i zachęcają dzieci do przeprowadzania własnych badań doświadczeń oraz szukania odpowiedzi
na nurtujące je pytania.

Pasja

Nauczanie jest naszą pasją, która sprawia, że każdy dzień jest nową przygodą, podczas której wspólnie odkrywamy, doświadczamy i poznajemy świat wokół nas. Dziecięca ciekawość naszych przedszkolaków, chęć eksperymentowania i eksplorowania kolejnych zagadnień i przestrzeni nieustannie skłania nas do poszukiwania kreatywnych zajęć i tworzenia autorskich projektów oraz wdrażania innowacyjnych metod nauczania.

Programy i metody nauczania

Metoda
dobrego startu
MDS

Założeniem tej metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałanie, czyli integracja percepcyjno-motoryczna. Wszystkie te czynności leżą u podstaw umiejętności czytania i pisania. Zajęcia te pozwalają na odkrycie sposobu ekspresji dziecka, jak i wpieranie we wszystkich obszarach rozwoju. Prowadzimy je w każdej z naszych grup przedszkolnych regularnie, co najmniej raz w tygodniu.

Język angielski – dwujęzyczne dzieci
Bilingual Future

Jako że w okresie od 0 do 6 roku życia dziecko posiada największe kompetencje językowe, od początku oswajamy naszych podopiecznych z językiem angielskim. W naszym Magicznym Świecie realizujemy międzynarodowy program powszechnej dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci – Bilingual Future” autorstwa Claire Selby.

Program dwujęzyczności wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową
i jednocześnie niezwykle skuteczną metodę przyswajania języka obcego u dzieci. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych.
Specjalnie przygotowane dwie serie edukacyjne: „Baby Beetles” wiek 0-4, „Tom and Keri” wiek 3-6, w formie spirali językowej wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań.

Elementy Pedagogiki M. Montessori

”Pomóż mi zrobić to samemu” – bo kreatywność, pasja i ogromne potrzeba samodzielności naszych dzieci nie wymaga „urabiania” a jedynie podsycania chęci tworzenia, dociekania i poszukiwania nowych rozwiązań. Nasi nauczyciele w codziennej pracy wspierają swoich podopiecznych, współdziałają z nim i tworzą taką atmosferę, aby dziecko w pełni mogło realizować siebie.

Maria Montessori swoją pedagogikę zbudowała na gruncie poszanowania potrzeb
i natury dziecka. Wychowanie w jej rozumieniu oznacza wspieranie dziecka, które pragnie samodzielnie odkrywać otaczający je świat. Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania. Rozwija takie cechy jak samodzielność, kreatywność, wiarę w siebie i swoje umiejętności. Jej celem jest wspieranie Dziecka w samodzielnym odkrywaniu otaczającego je świata i umożliwienie mu wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Program Montessori obejmuje naukę praktycznych umiejętności życiowych, sensorykę (rozwijanie zmysłów), muzykę oraz edukację językową, matematyczną i kulturową.

Metoda
Weroniki Sherborne

Jest to metoda Ruchu Rozwijającego – programu nastawionego na rozwijanie, poprzez odpowiednie ćwiczenia i zabawy ruchowe, takich cech, jak: poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność, wrażliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów z drugą osobą.
Ruch – naturalna potrzeba, a jednocześnie wspaniały sposób na rozładowanie emocji i doskonałą zabawę, która jest nierozerwalnym elementem każdego dnia
w naszym przedszkolu.

Kraina muzyki

Entuzjazm, radość wspólne tworzenie i eksplorowanie niezwykłego i zachwycającego świata muzyki jest integralna częścią naszych wspólnych zajęć w przedszkolu.
Kraina muzyki to wyjątkowy program stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym mający na celu rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni muzycznej dzieci. W ramach realizowanego programu dzieci grają na instrumentach muzycznych, wybijając rytm słyszanej melodii, wyrażają muzykę ruchem wg własnego pomysłu, samodzielnie wykonują niekonwencjonalne instrumenty muzyczne, gry planszowe, uczestniczą w koncertach, recitalach i przedstawieniach muzycznych.
Jednym słowem wyrażają siebie i swoje emocje poprzez muzykę.

Zajęcia w przedszkolu

Senso-plastyka czyli
plastyka sensoryczna

Brudne dziecko to szczęśliwe dziecko tak w skrócie można opisać zajęcia senso-plastyczne, które są fundamentalną część filozofii rozwoju i wychowania w naszym Magicznym Świecie. Bazując na produktach naturalnych takich jak ryż, makarony, mąka, kisiel, galaretka, kasza, tapioka, itp. tworzymy własne ciastoliny, gluteliny i masy. Bawimy się fakturami, barwami, zapachami rozwijając w ten sposób nie tylko nasze zmysły, ale przede wszystkim własną twórczość i kreatywność. Sprawiamy, że zwykłe rzeczy znajdują zupełnie nowe i wyjątkowe zastosowanie, a powstające w ten sposób prace są niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju.

Gimnastyka

Nasze motto „w zdrowy ciele zdrowy duch” a mówiąc mamy na myśli przede wszystkim naszych podopiecznych, którzy uwielbiają zajęcia gimnastyczno- sportowe prowadzone przez wujka Roberta, który potrafi jak mało kto wywołać szaleńczą radość i szczery uśmiech na twarzach naszych przedszkolaków.
Zajęcia gimnastyczne od najmłodszych lat rozbudzają w dzieciach zamiłowanie do sportu i zdrowego stylu życia oraz kształtują prawidłową postawę ciała i eliminują wady postawy. Przedszkolaki pokonując tory przeszkód i wykonując ćwiczenia gimnastyczne rozwijają koordynację ruchową, zwinność, zręczność oraz ogólną sprawność fizyczną.

Zabawy ruchowe
i gry zespołowe

To zajęcia ruchowe, które nie tylko mobilizują do aktywności fizycznej, ale również kształtują umiejętności interpersonalne dzieci, jednocześnie ucząc je współpracy w grupie i przestrzegania zasad fair-play. To fantastyczna zabawa, która sprzyja rozwojowi koncentracji pamięci, orientacji przestrzennej, spostrzegawczości i samodzielności.

Taniec

Uśmiech, radość i mnóstwo pozytywnej energii tak właśnie wyglądają zajęcia taneczne w naszym przedszkolu, które prowadzi nasz przesympatyczny, zawodowy instruktora tańca wujek Hubert. Program zajęć został tak przygotowany, aby nasze dzieciaki poprzez radosną zabawę i ruch uczyły się rytmu i wyrażania własnych emocji. W proponowanych przez nas zajęciach nie chodzi jedynie o naukę kroków tanecznych, ale poprzez wszystkim o zainspirowanie dzieci do twórczej aktywność ruchowej, swobodnego wyrażania siebie poprzez ruch oraz rozwijanie fantazji i muzykalność. Dodatkowym bonusem tychże zajęć jest również ich wpływ na poprawę koordynacji i sylwetki dzieci oraz dodatkowa dawka radosnej ekspresji ruchowej.

Rytmika

Zajęcia rytmiczne ogrywają ważną rolę w procesie rozwoju naszych przedszkolaków. Ten rodzaj zajęć wpływa nie tylko na ich ekspresję twórczą, ale jest również sposobem na wyrażanie siebie i własnych emocji. Rytmika łączy w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Zajęcia kształtują zdolności muzyczne dzieci i wpływają na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Poprawiają pamięć wzrokową i słuchową, koordynację ruchową oraz przygotowują przedszkolaków do przyszłych występów publicznych.
Dzieci uczą się piosenek, prostych
układów tanecznych, gry na instrumentach
i kształtują swoją wrażliwość muzyczną.

Religia

Pierwsze lata życia dziecka są decydujące dla kształtowania zarówno jego osobowości, systemu wartości jaki i religijności. Dzieci przede wszystkim potrzebują przykładu wiary swoich najbliższych dlatego najpierw ich ewangelizacją zajmują się rodzice. Natomiast katecheza w przedszkolu stanowi jej dopełnienie i rozwinięcie. Na zajęciach przedszkolaki w prosty i zrozumiały, a przede wszystkim ciekawy dla dzieci sposób, poznają Pana Boga oraz wydarzenia biblijne. Katecheza przedszkolna pomaga rozwinąć wiarę dzieci i buduje fundament dla ich przyszłej religijności poprzez wspólną rozmowę z Bogiem, wspólny śpiew, a także tworzenie dobrych nawyków w kontaktach z innymi ludźmi.

Zajęcia religii w przedszkolu prowadzone są w formie zabawy. Podczas zajęć stosujemy  różne metody pracy z małym dzieckiem tj.: inscenizacja, piosenka, zabawa, taniec, gra dydaktyczna, puzzle, opowiadanie, uzupełnianie ilustracji rysunkami, naklejkami lub prostymi elementami do wycięcia, a także rysunek spontaniczny.

Warsztaty chemiczne, fizyczne i przyrodnicze

Czym skorupka za młodu nasiąknie… w Magicznym Świecie chęcią poznawania, odkrywania, eksplorowania, badania i dociekania, a to wszystko za sprawą systematyczne realizowanych warsztatów chemicznych, fizycznych i archeologicznych, w trakcie których dzieci przeprowadzają eksperymenty i badania zjawisk i procesów zachodzących wokół nas każdego dnia. Dodatkową pasją naszych podopiecznych jest obserwacja przyrody, dlatego też wspólnie stworzyliśmy mini motylarnię, gdzie systematycznie prowadzimy obserwację owadów i motyli oraz ogródek warzywny, w którym hodujemy własne warzywa.

Kuchnia molekularna

Podążając za pasją i nieustanna chęcią odkrywania naszych przedszkolaków w ubiegłym roku rozpoczęliśmy regularne warsztaty w zakresie kuchni molekularnej, która jest niczym innym, jak połączeniem tradycyjnych zajęć kulinarnych z chemią i fizyką. Warsztaty te cieszą się ogromna popularnością i uznaniem wśród naszych podopiecznych a wyraz zachwytu na ich twarzach
jest najwspanialszą nagrodą, jakiej może pragnąć pedagog.

Zajęcia polisensoryczne
Sala Doświadczania Świata

Będąc rodzicami zwróciliśmy uwagę jak ważne dla naszych jest poznawanie świat wszystkimi zmysłami, dlatego też nieodzownym elementem w rozwoju naszych podopiecznych stały się zajęcia polisensoryczne. Ten rodzaj zajęć pozwala w sposób innowacyjny i ciekawy stymulować zmysły dziecka. Metoda Snoezelen oparta jest na budowaniu przyjaznego pomieszczenia, tworząc w ten sposób poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Podczas zajęć polisensorycznych tworzymy przyjazne warunki, w których oddziałujemy na zmysły poprzez dotyk, dźwięki, muzykę, zapachy, światło uzyskując efekt pobudzenia lub wyciszenia w wybranych obszarach percepcji.
Główne cele tych zajęć jest rozwój umiejętności komunikacji niewerbalnej, pośredniczenie w doświadczaniu środowiska, przyśpieszenie procesów rozwoju i poprawienie zdolności skupienia uwagi Zajęcia polisensoryczne pozwalają dziecku odprężyć się i zrelaksować.
Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności i działań.

Integracja sensoryczna
terapie indywidualna

Integracja sensoryczna to jedna z podstaw prawidłowego rozwoju dziecka. To umiejętność, która pozwala odczuwać, porządkować, składać w jedną spójną całość i rozumieć w relacji do siebie bodźce: wzrokowe, słuchowe, dotykowe, pochodzące z ruchu i grawitacji czy wreszcie węchowe i smakowe – dochodzące do mózgu za pośrednictwem naszych zmysłów. Dzięki temu możliwe jest zachowanie adekwatne do sytuacji. Integracja sensoryczna jest również podstawą prawidłowego rozwoju mowy, wrażliwości emocjonalnej czy pobudliwości ruchowej.
Proces integracji sensorycznej rozwija się przez całe życie, jednak najbardziej intensywnie przebiega podczas pierwszych trzech lat życia dziecka.

Zajęcia logopedyczne indywidualne
Terapia indywidualna dla dzieci
wymagających wsparcia logopedycznego

W naszym przedszkolu nie tylko prowadzimy badania przesiewowe dzieci, ale również prowadzimy bezpłatną terapię indywidualną dzieci, które wymagają wsparcia logopedycznego. Najważniejszym zadaniem zajęć logopedycznych w przedszkolu jest wspomaganie dzieci z różnorodnymi wadami i zaburzeniami mowy. Podczas zajęć dzieci doskonalą prawidłową wymowę głosek, właściwy oddech oraz wykonują ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój aparatu artykulacyjnego.

Zajęcia z psychologiem indywidualne
Indywidualne konsultacje dla dzieci
wymagających wsparcia psychologicznego

Zajęcia mają pozytywny wpływ na charakter każdego uczestnika. Pozwalają dziecku dowiedzieć się, jak postrzegają nas inni oraz zrozumieć nasze reakcje na zachowania drugiego człowieka. Rozwijają umiejętność wyrażania emocji i pokonywania trudności w relacjach.
Kształtują umiejętność współpracy w grupie oraz uczą, jak skutecznie rozwiązywać problemy i konflikty. Pozwalają dziecku na zrozumienie własnych emocji oraz uczą sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Kadra

Magdalena Pyszczuk

Dyrektor ds. Kształcenia Specjalnego, Właściciel

Robert Pyszczuk

Dyrektor Przedszkola

Katarzyna

Nauczyciel w grupie Odkrywców

Agnieszka

Nauczyciel w grupie Zdobywców

Agata

Nauczyciel w grupie Tropicieli

Ewa

Nauczyciel w grupie Tropicieli

Natalia

Wychowawca w grupie Zdobywców

Wioletta

Nauczyciel w grupie Podróżników

Monika

Pomoc Nauczyciela

Sara

Nauczyciel w grupie Zdobywców

Justyna

Nauczyciel w grupie Tropicieli

Klaudia

Sekretariat

Angelika